جوش یا آکنه در صورت  یک نوع اختلال پوستی می باشد و در سنین نوجوانی شروع شده و تا پایان جوانی ادامه دارد. برای درمان ابتدا باید ببینید که آیا این ضایعات واقعاً جوش صورت هستند؛ چون خیلی از ضایعات پوستی شبیه جوش صورت بروز می کنند. جوش صورت بیشتر در اطراف بینی، پیشانی، چانه، قسمت های فوقانی پشت و سینه و شانه ها مشاهده می شود.

جوش های غرور به صورت دانه های قرمز، جوش های سر سیاه و توده های سفتِ زیر پوستی در ناحیه گونه، بینی، پیشانی، پشت گردن، قسمت فوقانی پشت و سینه ظاهر می شوند.

این جوش ها از زیر ریشه مو به بالا می آیند و ناشی از آماس، التهاب و انسداد مجرای غده چربی کنار مو هستند.

درمان جوش صورت در طب اسلامی

علت جوش صورت در غلبه و آلودگی خون است. در طب اسلامی طبق نظر استاد تبریزیان، برای درمان آن باید از موارد زیر استفاده کرد: