طبق روایت نان جو سبوس دار ، غذای امیر المومنین علیه السلام بوده است.

در روایتی سوید بن غفله می گوید: خدمت امام علی علیه السلام رسیدم در حالی که در دارالاماره بود.
در برابر ان حضرت ظرفی پر از ماست قرار داشت که از شدت ترشی ، بوی آن را احساس می کردم و گرده نان جوینی هم در دستش بود که من پوسته های جو را در آن می دیدم و آن حضرت نان خشک را گاهی با دست می شکست و اگر با دست نمی شد با زانو و در آن می گذاشت!
در این هنگام به کنیزشان فضه که در کنار وی ایستاده بود گفتم: شما از خدا بیم ندارید که با این پیرمرد چنین رفتاری می کنید؟
آیا غله را برای ایشان الک نمی کنید که در آن نان سبوس می بینم؟ فضه گفت: از ما خواسته بود که غله ای را برای او الک نکنیم!
امام علی علیه السلام پرسید: به او چه گفتی؟ ماجرا را به او گفتم؛ در این هنگام علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای آن کسی باد(پیامبر) که برای او غله ای الک نشد و سه روز پشت سر هم نان گندم سیر نخورد، تا وقتی که از دنیا رفت.

منابع:
کشف الیقین ص۸۶
کشف الغمه ج۱ص۱۶۳