سلام
از آنجایی که شبکه های اجتماعی جای خود را بسیار زیاد در زندگی مردم باز کرده اند،همچنین اگر در اطراف خود نگاه کنیم افرادی را میبینیم که بدون توجه غرق در تلفن همراه شان شده اند، واگر بیشتر دقت کنیم می فهمیم که اغلب آنها در یکی از شبکه های اجتماعی مشغول مشاهده ، مطالعه و یا ارسال مطلب هستند.
لذا این یک فرصت بزرگ برای ایجاد تغییرات بزرگ است، تا مردم را بیشتر با معارف دینی و اهل بیت علیهم السلام آشنا کرد.
از جمله مزایای این نوع تبلیغ دسترسی سریع مخاطب به آموزه ها وکارشناسان دینی است.
و از آنجا که این ارتباط وگفتگو در فضای مجازی صورت میگیرد راحتی بیشتری برای مخاطب وجود دارد وبا کارشناس ارتباط بهتری میتواند برقرار کند.
ان شالله که خداوند توفیق تلاش هر چه بیشتر بدهد تا بتوانیم در این فضا فعالیت کنیم ونشر نکویی اهل بیت علیهم السلام کنیم.